Vědění Bohumila Grögerová, Josef Hiršal

Vedeni

Job boj, Praha: Československý spisovatel, 1968